Нови книги

Морсамор

Морсамор

Хуан Валера - поет и романист, критик и драматург, филолог и дипломат, е познат на българската публика още от 1929 г., когато първият български испанист, писателят Борис Шивачев (1902-1932) превежда неговия роман „Доня Лус“. Без съмнение Хуан Валера е вещ психолог и това личи в творбите му. А темата за невъзможната любов привлича вниманието на Димитър Димов, който е ценител на творчеството на испанския класик и това личи в романа му „Осъдени души“. „Морсамор“ е едновременно приключенско четиво и интелектуален роман, просветена хроника на развитието на една цивилизация. Писателят поглежда назад към отминали исторически събития не носталгично, а по-скоро иронично, с онази тънка усмивка, която десетилетия по-късно ще прослави историческите романи или фантастични новели на Алваро Мутис, Умберто Еко и Жозе Сарамаго.

Гъбарката

ВИКТОРИЕ ХАНИШОВА е родена през 1980 г. в Прага. Завършва англицистика и германистика в Карловия университет. Посвещава се на преводи и преподаване на чужди езици. Като писател дебютира с голям успех през 2015 г. има пет романа и един сборник с разкази, издадени от известното чешко издателство „Хост“. Книгите є са преведени на множество езици. В България е позната с романа „Анежка“ (ИК Стилует, 2018). Авторката успява да съчетае личната драма на героите с обществените стереотипи. Романът „Гъбарката“ засяга семейните взаимоотношения и травмите, причинени от домашно насилие и последвалите години в мълчание. Сюжетната линия от настоящето се развива успоредно със семейната тайна, която героинята носи от детството си и отчаяно се опитва да забрави. Но може ли да се избяга от нещо, което вече се е случило? Сара живее в стара селска къща и се изхранва със събиране на гъби. Всяка сутрин тя се отправя към гората. Седем години изминава един и същ маршрут, от ранна пролет до късна есен търси гъби на едни и същи места и после ги продава в местната кръчма. Така живее на ръба на оцеляването. Дали новината за смъртта на майка є ще промени живота на доброволната отшелничка?

креолски кинематограф

Креолски кинематограф

За книгата: „Едно пътуване в страната на беззаконните“ е подзаглавието на книгата на аржентинския писател Хосе Сиксто Алварес, който пише под псевдонима Фрай Мочо. Подобно на Киплинг той обогатява възприятието на живата действителност със своите разкази за чудната и непозната природа на Аржентина. Среща ни с обикновените хора, индианци, ковбои, красиви креолки, гаучоси и ловци. Всички те са престъпили някога закона и сега се укриват от правосъдието в безкрайните пампаси на Аржентина. Книгата е изпълнена с описания на прекрасни птици, животни, растения с екзотични имена и с интересни случки от живота на „беззаконните“.

Анна Карима и Янко Сакъзов във водовъртежа на историята

Евелина Янко Сакъзова-Лазарова (1892–1977) е дъщеря на политика и общественика Янко Сакъзов и писателката и също толкова отдадена на общественополезни дела Анна Карима. Спомените са писани в течение на много години. Авторката е започнала е да събира материал за тях още през 50-те години на ХХ век, за да ги довърши две десетилетия по-късно. На няколко пъти по различни причини прекъсва записките си, но остава вярна на своя дълг към паметта на своите родители. Разказва простичко, без излишни отклонения и с ясното съзнание, че те заслужават бъдещите поколения да ги познават, да оценят техните приноси в социалния, политическия и културния живот на страната ни. Евелина не се опитва да белетризира текста си или да бъде съвсем пунктуална във фактологията. За нея е важно да ни ги представи като хора, които са отдадени на работата си, на големите идеи, на семейството си. Разбира се, тя не може да бъде безпристрастна – никой мемоарист не е, но се опитва да бъде обективна в оценките си за събития и хора, които са били от обкръжението на семейство Сакъзови. Неиздадените до сега спомени на Евелина Сакъзова са открити и компетентно коментирани в обширен предговор от литературната изследователка Румяна Пенчева. Те ще станат основа за по-нататъшни литературоведски и исторически търсения. Увлекателно написаният текст е интересен не само за специалистите, но и за студенти, ученици и любознателни читатели от всички поколения.

Кълнове

Новата книга на Владимир Арденски е продължение на публикувания през 2018 г. изследователски труд, озаглавен „Първите. Светлинки в мрака“, посветен на първите учители в Родопите, отдали сили и интелектуални възможности за развитие на просветното дело в този свещен български край. Втората книга от поредицата, озаглавена „Кълнове“ е старателно (и увлекателно като повествование) изследване на живота и дейността на неколцина будни, ученолюбиви родопски българи мохамедани – бъдещата малобройна интелигенция от края на 30-те години на ХХ в. Изследването обхваща период от около 60 години. Задълбочено са проучени и използвани устни и писмени свидетелства за тези наистина малко на брой, но с важен за онова безпросветно време принос в народностното осъзнаване, в културно-просветния напредък и приобщаване на българите мохамедани в Родопите. Лъчезар Селяшки, поет и преводач, член на СБП и на Съюза на преводачите в България
В тази книга Владимир Арденски ни показва първите младежи (и една девойка) из средите на българите мохамедани, превъзмогнали невежество и религиозен диктат, прекрачили прага на средни и висши учебни заведения, осъществили мечтите си и достигнали до престижни професии като учители, лекари, архитекти, офицери, общественици, ръководители на ведомства и предприятия. Това са поникналите кълнове от семената, посети от самоотвержения труд на учители апостоли.
Доц. Стоян Влайков, доктор по философия, университетски преподавател по Социология и Социология на конфликтите

Аритметика на любовта

Аритметика на любовта

Зинаида Гипиус (1869–1945) е най-завладяващият женски глас на Сребърния век в руската литература. Голяма част от нейното художествено наследство са спомени и статии за годните в емиграция, но въпреки забраната да се издават нейни творби, заедно със съпруга си, Дмитрий Мережковски, тя остава ключова фигура за развитието на художествената проза и поезията. Ярко се открояват над сто разказа с необикновена психологическа проникновеност и философска дълбочина. Полетът на фантазията, нуждата от вяра и стремежът към просветление са само някои от характеристиките, които потвърждават отново тяхното непреходно значение. В настоящия сборник е включен и незавършеният роман „Мемоарите на Мартинов“, чийто ироничен тон им придава още по-съвременно звучене. Усещането за тайнственост, с което е пропита реалността, ярко противостои на нейното ясно разбиране за драматичните събития, които изпращат в изгнание огромна част от цвета на руската нация.

ABOUT US

Издателство НЕДЛАНД – на Международния панаир на книгата 6-11 декември 2022 г.

Стремим се да поднасяме на читателите си качествена литература, като „Недланд“ е ориентиран предимно към преводни заглавия. Сред книгите, които сме издали, има испански, аржентински, руски, немски и английски творци. Заповядайте на щанд 433 в Националния дворец на културата (НДК).